Озерянська громада
Борщівський район, Тернопільська область

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО РІШЕННЯ НА 2020 РІК

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО РІШЕННЯ

«___» _ГРУДНЯ  2019 року

 

№ _________

 

ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

 

ОЗЕРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2020  РІК

6120885500

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування», Озерянська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 16648100 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 16513100 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 135000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 16648100 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 16513100 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 135000гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,006 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 539860 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.  Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на  заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування; 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Озерянській сільській об’єднаній територіальній громаді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним їх затвердженням на сесії.

 

 11. Відповідно норм Бюджетного кодексу України Озерянській сільській об’єднаній територіальній громаді :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

12. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

 

13. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

14. Додатки 1,3,5,7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

15. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну бюджетну комісію.

_______________________________
(Сільський голова)

___________
(підпис)

______________________
(В.М. Урсуляк )